Att hantera konflikter vid delad vårdnad av barnen

När föräldrar går skilda vägar och har barn tillsammans är det vanligt att man väljer att ha delad vårdnad. Detta innebär att båda föräldrarna har lika stort ansvar för barnet och att barnet tillbringar tid hos båda föräldrarna. Men trots att delad vårdnad kan vara en bra lösning för många, kan det också leda till konflikter mellan föräldrarna. I den här artikeln kommer vi att diskutera vanliga konflikter vid delad vårdnad och hur man kan hantera dem.

Vad innebär delad vårdnad?

Delad vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för barnets hälsa, utbildning och uppfostran. Barnet tillbringar tid hos båda föräldrarna och det är vanligt att man fördelar tiden på olika sätt. Det kan vara veckovis eller varannan vecka, men det kan också vara en annan fördelning som passar familjen bättre.

Vanliga konflikter vid delad vårdnad

Det är vanligt att föräldrar som har delad vårdnad av barnen hamnar i konflikter. En vanlig konflikt handlar om fördelningen av tiden. Det kan vara svårt att hitta en fördelning som fungerar för båda parter och som också tar hänsyn till barnets behov. En annan vanlig konflikt handlar om ekonomin. Om föräldrarna har olika inkomster kan det vara svårt att komma överens om hur man ska fördela kostnaderna för barnet.

Andra vanliga konflikter handlar om uppfostran och värderingar. Föräldrarna kan ha olika syn på vad som är viktigt för barnet och hur man ska uppfostra det. Det kan också handla om olika rutiner och regler i de olika hemmen.

Att lösa konflikter genom samtal och förhandling

Föräldrar som har delad vårdnad kan försöka lösa konflikter genom att prata med varandra och förhandla fram lösningar. Det är viktigt att man lyssnar på varandras synpunkter och försöker hitta en lösning som fungerar för alla. Det kan också vara bra att skriva ner överenskommelserna så att man har något att gå tillbaka till om det uppstår nya konflikter.

Att söka hjälp från professionella

I vissa fall kan det vara svårt att lösa konflikterna själv och då kan det vara bra att söka hjälp från professionella. Det kan vara en familjerådgivare eller en advokat som specialiserat sig på familjerätt. Det kan också vara bra att söka hjälp från en barnpsykolog om man märker att barnet mår dåligt av konflikterna.

Barnets bästa som prioritet

När föräldrarna hamnar i konflikt är det viktigt att man tänker på barnets bästa. Barnet ska alltid vara i fokus och man ska försöka hitta en lösning som fungerar för barnet och som tar hänsyn till dess behov. Om föräldrarna inte kan komma överens kan det vara nödvändigt att söka hjälp från en oberoende part som kan bedöma vad som är bäst för barnet.

Konfliktminskande strategier

Det finns också en del strategier som man kan använda för att minska konflikterna. En sådan strategi är att ha en tydlig kommunikation och att undvika att prata illa om den andra föräldern inför barnet. Det kan också vara bra att ha fasta rutiner och regler och att vara flexibel när det behövs. Att ha en positiv inställning och att visa respekt för den andra föräldern kan också minska konflikterna.

Slutsats

Att ha delad vårdnad kan vara en bra lösning för många föräldrar, men det kan också leda till konflikter. Det är viktigt att man försöker lösa konflikterna genom samtal och förhandling och att man tänker på barnets bästa. Om man inte kan lösa konflikterna själv kan det vara nödvändigt att söka hjälp från professionella.